Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Lipca 07 2022 00:34:01
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Ważniejsze wyd.2014 -cz II

Ważniejsze Wydarzenia 2014
od maja do grudnia

cz I - od stycznia do maja

Niedziela Misyjna to niedziela rozpoczynająca Tydzień Misyjny. To dzień solidarności misyjnej w Kościele katolickim. Pamiętajmy o dziełach misyjnych Kościoła i o modlitwie w intencji misjonarzy.

Podczas Mszy św. o godz.11 w parafii odbyło się przedstawienie, które przygotowała s. Adria wraz z dziećmi. 

                         

                         G a l e r i a

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.
Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe,które my Polacy otoczamy wyjątkową czcią.
Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
W sposób szczególny wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa.
Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając  tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak, jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw".

Różańce wykonały dzieci ze SP nr 5 -
" Z RÓŻAŃCEM PRZEZ ŻYCIE"   G a l e r i a

 26 września z okazji 75. rocznicy utworzenia Szarych Szeregów - Patrona naszego Gimnazjum społeczność szkolna wraz z Dyrekcją, Gronem Nauczycieli i Katechetów uczestniczyła w uroczystej Eucharystii. W intencji nauczycieli i uczniów podczas świętowania Dnia Patrona modlili się księża katecheci: ks. Michał i ks. Kamil, który wygłosił także homilię. Posługę proklamacji Słowa Bożego, śpiew psalmu, modlitwę wiernych, oraz procesję z darami przygotowała Pani Henryka. Asystą liturgiczną Mszy Świętej zajęła się młodzież naszego gimnazjum należąca do Liturgicznej Służby Ołtarza. Wśród modlących się tego dnia w naszym kościele parafialnym nie zabrakło przedstawicieli Szarych Szeregów. Za co również składamy im podziękowanie.

Niech motto Szarych Szeregów: "dziś... jutro.. pojutrze..." - ciągle towarzyszy nam w naszym dążeniu do świętości...
ks. Kamil

G a l e r i a

2O września ( sobota ) odbyło się modlitewne spotkanie członków Róż Różańcowych Rodziców i wszystkich, którzy chcieli przystąpić do modlitwy w intencji swoich dzieci. Temat spotkania - ,, W KAŻDYM POŁOŻENIU DZIĘKUJCIE .... MOC DZIĘKCZYNIENIA ''.

                                  

                          G a l e r i a

Dnia 14.09.2014 w uroczystość odpustową Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego przeżywaliśmy dwa wydarzenia, pierwsze związane  z  obchodami 55 rocznicy walki o Krzyż i Kościół w Kraśniku Fabrycznym. Wyrażamy naszą wdzięczność tym, którzy odważyli się w tamtych czasach powiedzieć ówczesnej władzy „nie”!!!, upomnieć się o zniszczony przez milicję krzyż, wartości chrześcijańskie i miejsce Boga w życiu osobistym i społecznym. Owocem tamtego sprzeciwu jest wybudowany w latach 1979 – 1982 kościół, w którym się obecnie znajdujemy, dziękujemy budowniczym kościoła, pierwszemu proboszczowi Ks. Prałatowi Janowi Strepowi i tym wszystkim, którzy tak entuzjastycznie i ofiarnie budowali tę Świątynię.
Drugie 30-lecie powstania Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie dobro które stało się udziałem tej Wspólnoty.
Na uroczystej sumie odpustowej gościliśmy Ks. Mariusza Szykułę – moderatora krajowego Wspólnoty Krwi Chrystusa, który był głównym celebransem, Ks. Filipa Piętę moderatora podregionu zamojskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa, Ks. Andrzeja Szymańskiego misjonarza WKCH oraz Ks. dr Krzysztofa Gałana który jest pracownikiem wydziału wychowania katolickiego naszej Kurii Metropolitalnej w Lublinie i przez cały dzień głosił Słowo Boże.Gościliśmy też animatorów krajowych Panią Czesławę Nowak, animatorów regionu zamojskiego Panią Teresę Buczkowską, animatorów diecezjalnych  z Jarosławia, Lublina, Świdnika, Przemyśla, Zamościa. Animatorów parafialnych oraz członków Wspólnoty Krwi Chrystusa z Chodla, Dąbrowy Olbięckiej, Kraśnika, Lublina, Świdnika, Stróży i Zamościa.

Dzięki tej rocznicy nasza Parafia wzbogaciła się o trzy rzeczy
. Monstrancję którą ufundowało małżeństwo związane ze wspólnotą oraz Kielich i Puszkę ufundowane przez Wspólnotę Krwi Chrystusa. Ks. Mariusz poświęcił i pobłogosławi te naczynia liturgiczne.

 

G a l e r i a

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

                          

1 września w naszym kościele parafialnym dyrekcje, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie parafii przeżywali uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W niedzielę 7 września podczas Mszy św. o godz. 11.30 w naszym kościele zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne. 

G a l e r i a

XXXVI  PIESZA  PIELGRZYMKA  NA  JASNĄ  GÓRĘ

                                   

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od dziesiątków lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach. W tym roku pielgrzymi wyruszyli już trzydziesty szósty raz, także z naszej parafii. Przyświeca im hasło: "W blasku świętości".

                                                             G a l e r i a   

Spotkanie modlitewne w Zawichoście

Dnia 7.06.2014 r. uczestnicy Diakonii Modlitwy wraz z Moderatorem ks. Wojciechem Mazurem wzięli udział w wyjazdowym spotkaniu modlitewnym u Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (jadwiżanek wawelskich) w Zawichoście nad Wisłą.
W czasie pobytu u Sióstr zapoznaliśmy się z historią tego Zgromadzenia, którą przedstawiła nam s. Ewelina, zwiedziliśmy zabytkowy gotycki kościół p.w św. Jana Chrzciciela i wysłuchaliśmy konferencji na temat darów Ducha Świętego. Szczytowym momentem naszego spotkania była dziękczynna Eucharystia odprawiona przez ks. Wojciecha w kaplicy klasztornej sióstr jadwiżanek. Po Mszy Świętej i po wspólnym obiedzie cieszyliśmy się pięknem stworzonego świata podziwiając otoczenie klasztoru położonego nad brzegiem Wisły oraz okolice przeprawy promowej w Zawichoście.

 

G a l e r i a

 

Zakończenie etapu ewangelizacji dla małżeństw kręgu pilotowanego w parafii św. Józefa w Kraśniku

Dnia 18.06.2014 r. w parafii św. Józefa w Kraśniku miała miejsce uroczysta Eucharystia na zakończenie etapu ewangelizacji dla małżeństw kręgu pilotowanego przy w/w parafii. Podczas tej uroczystej liturgii przeżywanej we wspólnocie kręgów należących do parafii św. Józefa w Kraśniku i obecności pary rejonowej każdy z uczestników był zaproszony do bardziej świadomego i dojrzałego spotkania z Chrystusem w sakramencie Eucharystii i odnowienia I Komunii świętej. Wyrazem osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela była najpierw chwila modlitwy po śpiewie „Baranku Boży” a następnie odpowiedź „Amen” na wypowiadane przez celebransa słowa „Ciało Chrystusa”. Eucharystię sprawował Moderator kręgów DK przy parafii św. Józefa ks. Wojciech Mazur. Oprawę Mszy św. przygotowali uczestnicy kręgów DK oraz kręgu pilotowanego.

G a l e r i a

W niedzielę 22 czerwca 2014 r. odbyły się obchody 55. rocznicy wydarzeń związanych z dramatyczną walką społeczności Kraśnika Fabrycznego o budowę naszego Kościoła.
Rozpoczęły się one Mszą Świętą w naszym Kościele o godz. 10:00, sprawowaną również z okazji zakończenia roku szkolnego w kraśnickich szkołach. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Walki o Kościół przed siedzibą Archiwum Państwowego przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 2, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy.
Po głównych uroczystościach o godz. 12:00 Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie Krzysztof Kołodziejczyk wygłosił referat przybliżający wydarzenia z czerwca 1959 roku. Następnie odbyła się projekcja filmu „Skrzyżowanie” zrealizowanego przez Tomasza Saja. Ta część obchodów odbyła się w CKiP w Kraśniku, a towarzyszyła jej wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe, oddział w Kraśniku.
Podczas Mszy Śwętej będą zbierane ofiary na dokończenie budowy kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku.

G a l e r i a

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

G a l e r i a

Duchu Święty,
który napełniasz okrąg ziemi
i przenikasz tajniki naszych serc,

odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,
abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy.

Ty, który mieszkasz w nas,
aby wspomagać naszą słabość,

ześlij ogień Twej Bożej mocy,
aby oczyścił nas, umocnił
i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.

W POSZUKIWANIU DOBREJ POGODY… DUCHA

 

Liturgiczna Służba Ołtarza uczestniczyła w „małym rajdzie”.

Wśród środków transportu przewodziły jednoślady, ale nie zabrakło rolek….

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

ks. Kamil

 W sobotę 31 maja w godz. 10.00-13.00 dzieci uczestniczyły w zabawach w salkach w dolnym kościele i na dworze. W programie był m.in. film, gry planszowe, wspólne śpiewanie, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Główną atrakcją były przejażdżki motocyklami . 

                       G a l e r i a  

        
 Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w zorganizowanie atrakcji dla dzieci,

 Krystynie i Adamowi Oszustom (truskawki), motocyklistom,wolontariuszom, Młodzieżowej Diakonii Modlitwy,  harcerzom,  księżom .

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?