Legion Maryi
Dodane przez Eliza dnia Września 23 2021 20:41:50

Acies Legion Maryi

„ Jestem całkowicie Twój , moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje”

W kościele św. Józefa w Kraśniku w dniu 21 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie legionistów z dekanatu kraśnickiego na coroczny ACIES. 

ACIES to najważniejsza doroczna uroczystość Legionu, w czasie której następuje uroczyste odnowienie osobistego zawierzenia Maryi

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.30 odmówieniem wstępnych modlitw legionowych, tajemnic Radosnych Różańca św. Najważniejszą częścią  spotkania była uroczysta Msza święta. Głównym celebransem był ks. Janusz Kozłowski. Po  homilii zebrani legioniści odnowili swoje przyrzeczenie legionowe. Przedstawiciele poszczególnych prezydiów dwójkami podchodzili do Vexillium , kładli rękę na jego drzewcu i wypowiadali słowa osobistego aktu poświecenia „ Jestem całkowicie Twój , moja Królowo, moja Matko i wszystko co posiadam jest Twoje”. Legionistki zadbały również o właściwą oprawę Mszy świętej – odczytały lekcję, przygotowały modlitwę wiernych i ofiarowanie darów.

Spotkanie zakończyło się wspólną agapą w sali spotkań legionowych, gdzie złożono sobie życzenia. Legioniści mieli możliwość wymiany poglądów, doświadczeń a także nawiązania nowych znajomości.

GaleriaRozszerzona zawartość newsa