Strona Główna · Msze Św. i Nabożeństwa · Ogłoszenia parafialne · Termomodernizacja · Termomodernizacja 2 · Szukaj Marca 29 2023 15:05:38
Nawigacja
Informacja o Parafii
  Informacje Ogólne
  Historia Parafii
  Duszpasterze
  Siostry Zakonne
  Msze Św. i Nabożeństwa
  Poradnia rodzinna
  Skupienie dla narzeczonych
  Konferencje przedmałżeńskie
  Biblioteka

Ważniejsze Wydarzenia
  Światowe Dni Młodzieży 2016
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008

Patron Parafii

Grupy Parafialne
  Akcja Katolicka
  Apostolat Modl.za Kapłanów
  Diakonia Modlitwy
  Domowy Kościół
  Grupa AA i klub "Ostoja"
  Krąg Biblijny "Anna"
  Krąg Biblijny "Józef"
  Krew Chrystusa
  Legion Maryi
  Lektorzy
  Ministranci
  MDM
  Neokatechumenat
  Oaza Dzieci Bożych
  Przyjaciele Oblubieńca
  Róża Różańcowa za Dzieci
  Różaniec za Rodziców
  Skauci Europy

Muzykowanie Parafialne

Życie Duchowe
  Duch Święty
  Eucharystia
  Rodzina
  Rozeznanie Duchowe
  Słowo Boże
  Posługa Uwalniania

Sakramenty i sakramentalia
  Chrzest Święty
  Bierzmowanie
  Eucharystia
  Sakrament pokuty
  Namaszczenie chorych
  Małżeństwo
  Pogrzeb

Msza Święta

Galeria Foto

Galeria Video

Galeria Audio

Polecamy

Redakcja

Archiwum

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

W czwartek 1 września 2022r. odbyło się uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023.

O godz. 9.00 odprawiona została Msza św. inaugurująca nowy Rok Szkolny oraz w intencji ofiar II wojny światowej.

Podczas Eucharystii prosiliśmy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich  podejmujących trud nauki, aby z Bożym wsparciem mogli zdobywać wiedzę i wzrastać na nowych drogach w sposób fizyczny, intelektualny i duchowy. W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie, dyrekcje, nauczyciele, pracownicy kraśnickich szkół oraz poczty sztandarowe: ZS nr 2 im. Mikołaja Reja, PSP NR 5 im. H. Sienkiewicza i SSP im. 24 Pułku Ułanów.

Galeria

 

Konkurs

Galeria

Patron ostatniego soboru i całego Kościoła Świętego - jest bez wątpienia milczącym świętym, który najdostojniej przemawia od początku XXI wieku.

Św. Józef był bohaterem mijającego roku kościelnego (8 grudnia 2020 - 8 grudnia 2021). Wyszedł z cienia po to, by każdemu z nas uświadomić, jak wiele od niego zależy.

Konkurs poetycki "O Słowo i Chleb" - Troskliwy Obrońca Kościoła polegał na odrgywaniu roli Męża Bogurodzicy, który ciągle wychodzi do nas z ufnością i opatrznościowo. Skromny, pokorny, cichy Cieśla z Nazaretu, egzystujący w zaciszu Małżonki i Syna, otrzymał konkretne zadanie z góry, z nieba. Miał wychować Syna Bożego.

24 czerwa 2022 r. po Mszy św. odbyło się spotkanie podsumowujące 25 Ogólnopolski Konkurs Literacki " O Słowo i Chleb" w PSP NR 5. O godz 10.00 nastąpiło powitanie laureatów i wystąpienie organizatora konkursu ks. Janusza Kozłowskiego. Następnie było oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i dyplomów, na koniec był poczęstunek oraz słodka niespodzianka.

Antologia dotowana przez Urząd Województwa Lubelskiego, Departament Promocji Sportu i Turystyki

Patronat Marszałek Jarosław Stawiarski

Wyniki Konkursu


Zakończenie roku

24 czerwca 2022r. o godz. 9.00 została odprawiona uroczysta Msza święta na zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Koniec roku to okazja do refleksji nad tym, co się w tym czasie wydarzyło, ale także czas na to, aby podziękować Panu Bogu za każdy dzień, za opiekę nad nami, za ludzi, których spotkaliśmy i za to, co dane nam było w tym roku przeżyć. 

Mszę świętą  sprawował ks. Marcin wraz Ks. Adamem, którzy modlili  się w intencji uczniów,  rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Galeria

Oktawa Bożego Ciała

Galeria


Poświęcenie pól

W niedzielę 19.06.2022 o godz, 16.00 w Wyżnicy odbyło się poświęcanie pól mieszkańców Wyżnicy, Wyżnianki, Kol. Wyżnianki, ul. Chłodnej. Mieszkańcy wraz z ks Maksymilianem udali się do czterech stacji zwanych ołtarzami.

Obrzęd ten wyraża uwielbienie Boga, który stworzył ziemię i polecił człowiekowi na niej gospodarzyć. Błogosławieństwo pól ma także charakter błagalny. Prosi się w nim Boga, by miał w opiece ziemię ojczystą i pracujących na roli, aby użyczył nam obfitych zbiorów i nauczył szacunku dla chleba oraz jego podziału w duchu sprawiedliwości i miłości.


Galeria

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy 24 czerwca 2022 r. po Mszy św. do SP nr 5 ul. Popiełuszki 


Bierzmowanie

We czwartek 19 maja 2022 o godz. 17.00 ks. Bp Józef Wróbel udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

Galeria

Komunia

W niedzielę 8 maja w naszej parafii pzreżywaliśmy Uroczystość I Komunii św. W tym roku do I Komunii przystąpiło 95 dzieci.

Galeria


Biały Tydzień nazywany jest okresem oktawy komunijnej. Pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Okres białego tygodnia jest też okresem wyciszenia, refleksji nad sakramentem Eucharystii oraz okazją do pogłębienia wiary.

Galeria


Koncert

KONCERT CHARYTATYWNY24 kwietnia 2022r. w niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00 odbył się KONCERT CHARYTATYWNY- KRAŚNIK DLA UKRAINY.

Wystąpił zespół wokalny ELEMENTORUM

Galeria

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek


Wielki Czwartekpierwszy dzień Triduum Paschalnego, stanowi dla chrześcijan pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00.  Msza św. koncelebrowana przez Kapłanów pracujących w naszej Parafii. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy w dolnym kościele.

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znów kapłan... Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie”św. Jan Maria Vianney

    Galeria


    Wielki Piątek

     

Wielki Piątek -  dzień Krzyża, dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa.

Początek Liturgii Wielkiego Piątku
o godz. 17.00 Droga Krzyżowa,
o 18.00 Nabożeństwo Słowa i adoracja Krzyża.
W ten dzień obowiązuje post ścisły

od godz. 9.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy

po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie

             Galeria
   

       Liturgia Wigilii Paschalnej

 

Wielkanoc zaczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. 

Następnie Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się jasności, która w końcu wypełnia cały kościół.

Zwieńczeniem obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!". 

Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.

Tej nocy powraca po blisko pięćdziesięciu dniach uroczysty śpiew "Alleluja". Celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu.

Wszyscy wierni odnawiają swoje przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się grzechu, Szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wigilia rozpoczeła się o godz. 20.00. !!!

Galeria


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

O  6.00 godz. procesja Rezurekcyjna i Msza św. w intencji Parafian i gości.

Galeria

 

Niedziela Palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm.

Galeria


10 kwietnia w Niedzielę Palmową odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Wyruszyliśmy za krzyżem Chrystusa z parafii MB Bolesnej do parafii św. Józefa rozważając stacje Męki Pańskiej.

Galeria


Strona 2 z 61 < 1 2 3 4 5 > >>

Akt zawierzenia naszej parafii i miasta Kraśnik Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

Losowa fotografia
Przetłumacz stronę

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?